Co je to FENEG?

Jedná se o festival neziskových organizací, který proběhne 12. května 2018 pod patronací Města Český Brod a jeho hlavním cílem je prezentace aktivit neziskových organizací. V rámci akce budou prezentovány tři na sobě nezávislé okruhy aktivit:

  • Sportovní
  • Kulturně-vzdělávací
  • Volnočasové

Akcí navazujeme na předchozí projekty realizované v našem městě, jako byla v minulých letech Bambiriáda či v loňském roce úspěšná přehlídka neziskových organizací v rámci městských slavností.

Co je cílem akce?
Tento festival bude sloužit k prohloubení obecného povědomí široké veřejnosti o tom, co se v Českém Brodě a okolí děje a jaké jsou zde možnosti volnočasových aktivit, a to nejen pro děti a mládež. Dále může festival pro jednotlivé organizace sloužit i jako náborová akce k rozšíření členské základny.

Jak bude akce probíhat?
FENEG 2018 proběhne v parku u pivovarského rybníka, kde každá zúčastněná organizace dostane prostor a podporu pro prezentaci vlastní činnosti, ať už formou stánku či plochy pro vystoupení. Pro všechny organizace bude centrálně zajištěno zázemí a propagace akce.

Ještě něco zajímavého?
Za zmínku jistě stojí, že na festival budou pozváni i zástupci ostatních Brodů v České republice.